Tag: đậu bụng

Đau lưng, chướng, đầy bụng, ra huyết nâu – vấn đề sức khỏe gì?

Đau lưng đau bụng kèm ra huyết nâu, cảm thấy chướng và đầy bụng… là những hiện tượng thường xuyên gặp ở một số phụ nữ trong ngày “đèn đỏ”. Song cũng cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe không nên chủ quan! Đau lưng ra khí hư màu nâu kèm đau, chướng, đầy bụng…